Světlo z Arsu

05.08.2018 17:34

Na začátků školních prázdnin jste mohli vidět naše nové divadlo Světlo z Arsu, které jsme hráli hned na třech místech, a to v Bohuslavicích u Opavy, v Zašové a v Dřevohosticích. Tato hra pojednává o francouském svatém knězi Jan Maria Vianneyovi. Tento kněz, nebyl nijak zvlášť vzdělaný, ale vynikal svou zbožností a pevným postojem ve své víře i postojem proti hříchu. Za svůj život vykonal mnoho zázraků a lidé ho vyhledávili z celé Francie. Jeho velkým zázrakem bylo, že dokázal obrátit celou svou hříšnou vesnici k víře a to pouze díky modlitbě a postu. 

Po prázdninách budeme v této hře pokračovat. Příjdtě se podívat, a lépe tak zakusit velikost tohoto světce. Bližší informace o dalších vystoupeních zde budou přidány na konci prázdnin.