Historie

Farní společenství dětí a mládeže Zašová vzniklo již v roce 1998 ze zájmu dvou maminek starat se nejen o své děti, ale nabídnout i ostatním dětem společenství plné her, tvořivé práce, soutěží a jiných aktivit. Tato pravidelná setkávání vždy podporovali duchovní správci farnosti a finančně také obecní úřad. 

Aktivity se začaly rozrůstat. Součástí pravidelných pátečních setkávání se postupně stal také nácvik divadel. Nejdříve jsme vystupovali s různými hrami převážně o Vánocích. Postupem času jsme ale začali nacvičovat divadla, která pro nás psala a stále píše vedoucí farního společenství paní Borovičková a se kterými vystupujeme po celý rok.

Dnes

Dnes vede Farní společenství dětí a mládeže o cca pětadvaceti členech skupina nejméně šesti lidí, kteří se starají o zábavu a vyplnění volného času dětí. Společně s divadly se staly tradicí také každoroční Letní tábory pro děti, Letní tábory pro mládež, výlety, různá vystoupení ke dni matek, vystoupení důchodcům, návštěvníkům Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a mnohé další. Snažíme se také v mezičase stále nabízet odpoledne plné her či tvořivé práce.

Naše společenství není určeno jen a pouze pro děti chodící do kostela či náboženství. Kdokoliv bude mít chuť a volný čas, může všechny tyto chvíle a zážitky prožívat společně s námi. :-)